نتایج نظرسنجی
برای سلامتی امام زمان (عج) چند صلوات می فرستی؟
1صلوات -> 2 رأی. (33.33 %) 33.33 %
5صلوات -> 3 رأی. (50.00 %) 50.00 %
12صلوات -> 0 رأی. (0.00 %) 0.00 %
14صلوات -> 1 رأی. (16.67 %) 16.67 %
313صلوات -> 0 رأی. (0.00 %) 0.00 %
مجموع نظرات: 6 رأی